همدان - رییس سازمان کار و امور اجتماعی استان همدان گفت: بنگاههای زود بازده در استان طبق ارزیابی بانک مرکزی 3/6درصد از نظرطرحها و 3/2درصد از نظر اعتبار انحراف داشته که نرم جهانی آن تا 30درصد پیش بینی می شود.

"مسعود اقلامی"، پنجشنبه در جمع کارآفرینان، کارفرمایان، مدیران شرکتها وکارخانجات استان در محل خانه صنعت همدان از دلایل موفقیت این طرحها و رشد سریع کارآفرینی کشور در سه سال اخیر به اثربخشی سیاستها و راهبردهای دولت نهم اشاره کرد.
وی با بیان این که اجرای بنگاههای زودبازده از موفق ترین طرحهای ملی کشور است ، اضافه کرد: توجه به مزیت های نسبی و خلق مزیتهای جدید می تواند به توسعه کشور کمک کند.
وی توجه به صادرات را از مهمترین شاخص های توسعه یافتگی عنوان کردو اظهار داشت: کارآفرینان باید با افزایش کیفیت محصولات تولیدی به صادرات بیش از بازار داخلی توجه داشته باشند.
وی این که موفقیت در صادرات باعث موفقیت در بازار داخلی می شود را مورد تاکید قرار داد و گفت: توسعه پایدار در گرو اشتغال پایدار است، اگر سیاست توسعه بنگاههای زودبازده دنبال نمی شد معضلات اجتماعی ناشی از بیکاری قابل مهار نبود.
وی همچنین اظهار داشت: در سایه سیاستهای موثر و مثبت وزارت کار و امور اجتماعی واحدهای تولیدی ، صنعتی، خدماتی و کشاورزی در استان همدان به نحو قابل توجهی گسترش یافته است.
اقلامی ادامه داد: هم اکنون شهرکهای صنعتی موجود فعال شده و علاوه بر این شهرکها، دو شهرک صنعتی خصوصی در استان همدان در دست ساخت و بهره برداری است.
هم اینک 17شهرک و ناحیه صنعتی در مناطق استان همدان فعال است که افزون بر یک هزار و 400 واحد صنعتی، تولیدی در اینها تولید و اشتغالزایی می کنند.
در طول سالهای 84 تا 86 ، 10هزار و 840 میلیارد ریال از محل تسهیلات طرح های زودبازده به استان همدان اختصاص یافته است.
با تصویب 11 هزار و 500میلیارد ریال اعتبار جدید در سفر دوم هیات دولت، ایجاد 50هزار فرصت شغلی جدید در استان همدان پیش بینی شده است.
نرخ بیکاری استان همدان با کاهش 7/1 درصدی از پاییز سال گذشته تاکنون در زمان حاضر به 12 درصد رسیده است.